Početna O nama Proizvodi Zaposlenje Novosti CSR Kontakt

Proizvodi

Bitumenske emulzije

Bitumenske emulzije su koloidni sistemi gde je bitumensko vezivo dispergovano u obliku sitnih čestica u vodenoj fazi koja sadrži anjonski ili katjonski emulgator. 

Primena emulzija zavisi od vrste emulzije, stepena stabilnosti emulzije i sastava kamenog materijala koji se koristi. Bitumenske emulzije se najviše koriste za: Prskanje podloge, Izradu asfaltnih mešavina po hladnom...

Opširnije

So za puteve

So koju distribuira Bom trade odgovara svim standradima Evropske unije, karakteriše je visok udeo natrijum-hlorida od preko 96%, kao i mali udeo sulfata, pa je time oštećivanje podloge (asfalt, beton...) svedeno na minimum. 

Takođe, zbog svog granulometrijskog sastava, naša so je lako rastvorljiva i zahvata veći radijus prilokom dejstvovanja na ledeni pokrivač.

Opširnije

Prehrambena so

Bom trade u svom portfoliju ima i proizvode iz domena prehrambene soli. Naš brend Panonija So obuhvata proizvode morske soli - sitna i krupna morska so, kao i Himalajsku so. Proizvodi Panonija So su potpuno prirodni i odlikuju se visokim procentom sadržaja natrijum-hlorida.

Opširnije